“Tay nghề chế biến chè cổ truyền của Trung Quốc và phong tục tập quán liên quan” được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Nhều thiên nga bay đến Sơn Đông nghỉ đông
Phổ Nhĩ, Vân Nam bước vào mùa hái cà phê
Xe năng lượng mới của Trung Quốc ra mắt tại Bali
Suối Nguyệt Nha tại Đôn Hoàng Cam Túc đẹp như tranh
News Focus
Thời sự
Thời sự
Thời sự
Quy mô ngành màn hình kiểu mới Trung Quốc tăng trưởng kép hàng năm đạt 25,8% từ năm 2012 đến năm 2021.
Thời sự
Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua sự nỗ lực chung, giải quyết vấn đề Pa-le-xtin toàn diện và công bằng.
Quan điểm
Thời sự
Do mắc bệnh bạch cầu và suy đa tạng, đồng chí Giang Trạch Dân kính yêu của chúng ta đã từ trần ngày 30/11/2022.
Thời sự
Thời sự
Trạm này nằm ở khu đô thị Lệ Giang, là trạm dịch vụ năng lượng toàn diện đầu tiên do Tập đoàn Sinopec xây dựng.
Thời sự
Văn hóa\ Du lịch
Thời sự
Thời sự
Quan điểm
Thời sự
Văn hóa\ Du lịch
Văn hóa\ Du lịch
Thời sự
Văn hóa\ Du lịch
số ICP 09002441
Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện chỉ đạo
Văn phòng Thông tin của Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam
bảo trợ
Tập đoàn Yunnan Daily Press đảm nhận
Bản quyền của trang web do mạng Vân Kiều sở hữu, cấm sao chép và xây dựng trang web trái phép.
Follow us on WeChat
Follow us on WeChat