Tiêu đề: Di Lặc, Vân Nam: Mùa ngô bội thu tô điểm thêm cho thôn xóm

2020-12-21 17:49:32 |NGUỒN TIN:新华社

Ngày 30 tháng 11, những nông dân dân tộc Di thôn Mã Long, ấp Mã Long, Xã Tây Tam, thành phố Di Lặc, tỉnh Vân Nam bận rộn với công việc treo, phơi ngô đã thu hoạch được. Theo như tìm hiểu, hơn 88 hộ dân trong thôn Mã Long có sản lượng ngô đạt 3 đến 4 tấn, hơn 10 hộ dân có sản lượng ngô đạt 6 tấn trở lên trong tổng số 156 hộ dân. Trên cây, trước nhà, sau nhà nơi đâu cũng toàn một màu vàng chói, những bắp ngô được phơi nắng và treo lủng lẳng đã tạo thành một hình ảnh bội thu mang đậm phong cách của thôn Mã Long. Mạng Tân Hoa chia sẻ (Phổ Giai Dũng chụp)