Trung Quốc phóng thành công vệ tinh số 33 cảm biến từ xa

2020-12-29 15:48:05 |NGUỒN TIN:CRI

Theo tin Đài chúng tôi: 23 giờ 44 phút ngày 27/12, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh số 33 cảm biến từ xa vào quỹ đạo dự định bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 4C, vụ phóng đã thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ lần này còn phóng tải vệ tinh thử nghiệm công nghệ nano.

Vệ tinh số 33 cảm biến từ xa, vệ tinh thử nghiệm công nghệ na no chủ yếu dùng vào các lĩnh vực như thí nghiệm khoa học, điều tra tài nguyên đất đai, đánh giá sản lượng nông sản, cũng như phòng chống và giảm thiểu thiên tai,v.v..

Đây là lần thứ 357 của xê-ri tên lửa đẩy Trường Chinh.