Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học-xã hội Việt Nam: Tổng Bí thư Tập Cận Bình là người luôn chủ động đổi mới tư duy để thích ứng với sự thay đổi của tình hình trong nước và quốc tế

2021-04-06 18:07:57 |NGUỒN TIN:CRI

Năm nay là năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hai đảng dẫn dắt nhân dân mỗi nước, chống ngoại xâm, thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ, thực hiện sự phát triển to lớn kinh tế-xã hội, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân hai nước mong mỏi từ lâu. Cùng là nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, học giả hai nước thường xuyên trao đổi về vai trò của Đảng trong việc xây dựng đất nước và tạo phúc lợi cho nhân dân. Phó Chủ tịch Viện Hàm lâm khoa học-xã hội Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đức thường xuyên tham gia các hội thảo lý luận và học thuật giữa hai Đảng Trung-Việt nêu rõ, nhà lãnh đạo hai Đảng phát huy vai trò mang tính then chốt trong quan hệ hai Đảng Trung-Việt và sự phát triển của mỗi nước.

Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay vốn coi trọng phát triển quan hệ với các đảng, kể từ những năm đầu mới thành lập, Đảng Cộng sản hai nước Trung-Việt đã kết nên tình hữu nghị nồng thắm trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau. Ông Phạm Văn Đức cho biết, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam chưa ra đời, vào những năm 1920, nhiều nhà cách mạng Việt Nam đã hoạt động ở Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh có tình bạn đặc biệt với các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó có Chu Ân Lai, người bạn quen từ năm 1920 ở Pháp, sau này trở thành Thủ tướng Trung Quốc. Nhiều nhà hoạt động cách mạng Việt Nam đã được các đồng chí là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc giúp đỡ, tạo điều kiện hoạt động ở Quảng Châu, Trung Quốc, như các đồng chí Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu…Chính những tình bạn này đã đặt nền móng cho tình hữu nghị sâu sắc, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước Việt – Trung trong đấu tranh chống ngoại xâm, thành lập nước và thiết lập quan hệ ngoại giao trong những năm sau đó.

Ông Phạm Văn Đức cho rằng, mối tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Mình cùng các bậc tiền bối cách mạng của hai Đảng, hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Nhà lãnh đạo hai Đảng không những dày công vun đắp tình hữu nghị cách mạng của hai nước. Trong thời kỳ phát triển kinh tế, nhà lãnh đạo hai nước còn lần lượt đưa ra quyết định lịch sử vĩ đại cải cách mở cửa và cải cách đổi mới, thành công dẫn dắt hai nước thực hiện kinh tế phát triển vượt bậc, khiến mức sống của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Đặc biệt là trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là Tổng Bí thư Tập Cận Bình dẫn dắt Trung Quốc thực hiện mục tiêu hoàn thành xây dựng xã hội khả giả toàn diện, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo. Ông Phạm Văn Đức cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là người luôn chủ động đổi mới tư duy để thích ứng với sự thay đổi của tình hình trong nước và quốc tế. Chủ tịch Tập Cận Bình không ngừng tổng kết thực tiễn và sáng tạo mới về lý luận để dẫn dắt sự phát triển của Trung Quốc trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn cả ở trong nước lẫn ngoài nước, thí dụ như chủ trương “hỗ trợ nghèo chuẩn xác”, điều này đã góp phần giúp Trung Quốc giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo.

Đảng Cộng sản sở dĩ có thể dẫn dắt hai nước giành thắng lợi vĩ đại, còn có một nguyên nhân không thể coi nhẹ là tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là dưới sự tác động của dịch Covid-19, hai nước Việt-Trung đã phát huy đầy đủ tính ưu việt của chế độ này. Về việc này, ông Phạm Văn Đức cho biết, Đảng Cộng sản lãnh đạo dễ dàng tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc tập trung huy động được nguồn lực đối phó với những khó khăn thách thức trong quá trình xây dựng, bảo vệ chế độ Chủ nghĩa xã hội. Ví dụ trong thời gian qua, ở Trung Quốc và Việt Nam, bằng sự nỗ lực và thống nhất cả hệ thống chính trị cả hai nước đã từng bước khống chế thành công sự lây lan của Đại dịch Covid-19, trong khi đó nhiều nước trên thế giới đang gặp không ít khó khăn trong phòng chống dịch.

Hai Đảng Trung –Việt đã và đang dẫn đường, định hướng cho sự phát triển của hai nước qua quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Ông Phạm Văn Đức cho biết, sự hợp tác của hai Đảng Việt-Trung đầy tiềm năng, mong hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, trong thời gian tới ngoài việc duy trì, đổi mới, nâng cao hiệu quả những hoạt động hợp tác giữa hai đảng nêu trên, hai đảng còn có thể thông qua nhiều hình thức phối hợp với các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu, trường đại học ở hai nước thường niên tổ chức Hội thảo về chủ nghĩa Mác, phong trào Cộng sản quốc tế, về mô hình chủ nghĩa xã hội ở hai nước v.v…”.