"Vua khỉ" Vân Nam bảo vệ voọc mũi hếch đen hơn 10 năm

2021-09-15 08:55:25 |NGUỒN TIN:

Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Thiên Trì Vân Long, tỉnh Vân Nam(gọi tắt là khu bảo tồn) là "vườn nhà cực Nam của voọc mũi hếch đen". Dư Vụ Tiêu, một nhân viên bảo vệ rừng yêu quý loài khỉ, đã bảo vệ đàn voọc mũi hếch đen Vân Nam trong khu bảo tồn hơn mười năm.

Năm 2005, Dư Vụ Tiêu bắt đầu việc bảo vệ voọc mũi hếch đen Vân Nam, và mọi người đều gọi ông là "vua khỉ".

ông Dư Vụ Tiêu

Trong hơn mười năm, ông đã dẫn dắt các chuyên gia, học giả của Viện nghiên cứu động vật Côn Minh và nhiều đơn vị khác để tìm kiếm voọc mũi hếch đen trên núi và quan sát tập quán sinh sống của nó. Từ đó, Dư Vụ Tiêu hiểu rõ hơn về voọc mũi hếch đen và ngày càng trở nên yêu quý loài khỉ này hơn.

Trong 10 năm chung sống hòa hợp với voọc mũi hếch đen, Dư Vụ Tiêu đã có tình cảm sâu sắc với voọc mũi hếch đen. Dư Vụ Tiêu nói: “Hiện nay nếu tôi hơn 10 ngày không nhìn thấy chúng, tôi sẽ không ăn và không ngủ được.” Ngoài việc hàng ngày đi tuần tra trên núi để bảo vệ voọc mũi hếch đen, Dư Vụ Tiêu còn thường xuyên giảng dạy Luật bảo vệ động vật của Trung Quốc, khuyến khích dân làng cùng đitham gia đội ngũ bảo vệ.

voọc mũi hếch đen

Ngày nay, có 12 người làm nghề rừng bảo vệ như Dư Vụ Tiêu trong khu bảo tồn. Với sự nỗ lực chung của họ và các nhóm người khác, số lượng voọc mũi hếch đen trong khu bảo tồn đã tăng từ khoảng 70 con năm 2004 lên tới 167 con hiện nay.

Nguồn: Nhật báo Vân Nam
Phóng viên: Lưu Văn Ba(Nhật báo Vân Nam)
Ảnh: Cục quản lý bảo hộ của Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Thiên Trì Vân Long cung cấp