Chiêm ngưỡng biển hoa anh đào nở rộ ở tỉnh Quý Châu,Trung Quốc.

2021-03-17 17:48:53 |NGUỒN TIN:Facebook

Chiêm ngưỡng biển hoa anh đào nở rộ ở khu mới Quý An, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Ảnh Tân Hoa xã chụp ngày 12/3.