Ảnh chụp các cô gái Trung Quốc trong trang phục truyền thống tham gia lễ hội hoa Hua Zhao Jie

2021-03-18 15:49:28 |NGUỒN TIN:Facebook

Ảnh chụp các cô gái Trung Quốc trong trang phục truyền thống tham gia lễ hội hoa Hua Zhao Jie ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến ngày 14/3.