Những hình ảnh của lễ hội hoa lê trắng mới khai mạc ở Hà Bắc, Trung Quốc ngày 11/4.

2021-04-14 16:17:32 |NGUỒN TIN:Facebook

Cùng chúng tôi thư giãn với những hình ảnh của lễ hội hoa lê trắng mới khai mạc ở Hà Bắc, Trung Quốc ngày 11/4.