Nghề nuôi vịt 600 năm ở huyện Trung Quốc

2021-04-15 11:43:11 |NGUỒN TIN:Facebook

Huyện Tam Tuệ, thuộc Châu tự trị dân tộc Miêu và dân tộc Đồng Kiềm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc là một địa phương có nghề nuôi vịt truyền thống với lịch sử 600 năm.

Trong những năm gần đây, huyện Tam Tuệ đã có những bước phát triển nghề truyền thống này, cụ thể là thành lập một chuỗi công nghiệp tổng thể, từ nhân giống, chế biến tới quảng bá thị trường. Nghề nuôi vịt đã trở thành nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây.

Ảnh chụp ngày 11/4.