Tăng cường quản lý bảo vệ hồ Lư Cô ở Lệ Giang, Vân Nam

2021-04-23 16:52:05 |NGUỒN TIN:

Hồ Lư Cô được chụp ở thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lang, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam vào ngày 18 tháng 4 (ảnh toàn cảnh flycam).

Hồ Lư Cô là nằm ở vùng giáp ranh giữa tỉnh Vân Nam và tỉnh Tứ Xuyên, là hồ nước nằm giữa hai tỉnh này, cũng là hồ nước cao nhất so với mực nước biển ở tỉnh Vân Nam. Chất lượng nước ổn định duy trì ở loại I quốc gia. Những năm gần đây, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái hồ Lư Cô, thành phố Lệ Giang triển khai thực hiện mạnh mẽ các biện pháp xây dựng vành đai sinh thái ven hồ, phục hồi sinh thái đầm lầy, xử lý sinh thái các dòng sông đổ vào hồ,... môi trường sinh thái được bảo vệ một cách hiệu quả.

Phóng viên Tân Hoa Xã: Hồ Siêu chụp

Hồ Lư Cô được chụp ở thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lang, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam vào ngày 18 tháng 4 (ảnh toàn cảnh flycam).

Dự án phục hồi đầm lầy và xây dựng vành đai sinh thái ven hồ thôn Lí Cách, thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lang, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (ảnh flycam được chụp ngày 17 tháng 4).

Dự án phục hồi đầm lầy và xây dựng vành đai sinh thái ven hồ thôn Lí Cách, thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lang, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (ảnh flycam được chụp ngày 17 tháng 4).

Nhà máy xử lý nước thải Trúc Địa, hồ Lư Cô, thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lang, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam được chụp ngày 17 tháng 4 (ảnh flycam).

Một đài nước dọc theo hồ Lư Cô bị tháo bỏ ở thôn Lữ Gia Loan, thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lang, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam (ảnh flycam chụp ngày 17 tháng 4).

Ảnh ghép: ảnh trên là thôn Tiểu Lạc, thị trấn Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lang, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam được chụp vào ngày 26 tháng 7 năm 2016 (ảnh flycam do Tân Hoa Xã cung cấp); ảnh dưới là thôn Tiểu Lạc đang trong quá trình thi công di dời dự án khu chung cư trong đường màu đỏ sinh thái dài 80m, hiện tại dự án đang trong giai đoạn phục hồi sinh thái và từng bước thực hiện xanh hóa (ảnh flycam do phóng viên Tân Hoa Xã Hồ Siêu chụp).

Nguồn: Tân Hoa Xã

Phiên dịch:La Tự Quang