Tiêu đề: Đài Giang, Quý Châu: Chào mừng lễ hội chị em dân tộc Miêu

2021-04-30 09:47:52 |NGUỒN TIN:

Ngày 25 tháng 4, châu tự trị dân tộc Miêu, dân tộc Đồng Kiềm Đông Nam, huyện Đài Giang, tỉnh Quý Châu chào đón lễ hội chị em dân tộc Miêu. Nhiều hoạt động được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội chị em bao gồm: trình diễn trang phục của người Miêu, biểu diễn hát múa dân tộc, yến tiệc cho hội phụ huynh dân tộc Miêu, trưng bày hàng thủ công dân gian dân tộc.

Lễ hội chị em là ngày lễ truyền thống của đồng bào châu tự trị dân tộc Miêu và dân tộc Đồng Kiềm Đông Nam huyện Đài Giang, tỉnh Quý Châu, lễ hội này đã được liệt kê vào trong danh sách văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2006.