Thượng Hải: Bảo dưỡng và làm đẹp các hốc cây một cách sáng tạo

2021-09-01 08:45:11 |NGUỒN TIN:

Gần đây, công viên Sạp Bắc Thượng Hải tu bổ và làm đẹp một cách sáng tạo các hốc cây của các cây lớn trong công viên để nâng cao hiệu quả cảnh quan của công viên. Sau khi nhà vườn thanh lý và làm chống thấm cho hốc cây, chọn các loại sơn an toàn, thân thiện với môi trường để sơn màu, mang lại những trải nghiệm mới lạ tại khu vườn các cho du khách.