Thượng Hải: Nắng gắt trong ngày thu các động vật đi hóng mát

2021-09-03 09:05:36 |NGUỒN TIN:

Gần đây, mùa thu tại Thượng Hải nắng gắt, thời tiết nóng bức, nhiệt độ cao nhất có thể đến 34°C. Vườn bách thú Thượng Hải áp dụng biện pháp đa dạng để khiến các động vật trong vườn tránh nóng. Một số động vật trốn dưới bóng cây, một số động vật nằm trong bể nước ... Vườn bách thú Thượng Hải còn chuẩn bị hoa quả cho các động vật giải nhiệt.