Lựu của Mộng Tự Vân Nam chín rồi

2021-09-09 17:33:45 |NGUỒN TIN:

Gần đây, lựu ở thành phố Mông Tự châu tự trị dân tộc Ha-ni, dân tộc Di Hồng Hà, tỉnh Vân Nam đã chín dần. Bước vào vườn lựu hơn 6000km² đưa mắt nhìn ra xa sẽ thấy những trái lựu nặng trĩu cành. Quả lựu có ngụ ý tốt đẹp trong văn hóa Trung Quốc, vì quả lựu có đặc điểm nhiều hạt nên người ta mượn hình ảnh hạt lựu để cầu mong con cháuđông đúc, gia đình thịnh vượng.