Sản phẩm văn hóa và sáng tạo chủ đề COP15 với yếu tố Vân Nam thu hút nhiều người

2021-10-13 09:41:01 |NGUỒN TIN:

Ngày 11 tháng 10, giai đoạn đầu tiên của Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Đa dạng Sinh học (COP15) đã khai mạc tại thành phố Côn Minh. Nhiều sản phẩm văn hóa và sáng tạo với yếu tố Vân Nam được trưng bày tại hội trường thu hút đông đảo ngườ người xem. Các phóng viên tại hội nghị cho biết, các sản phẩm văn hóa và sáng tạo không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn làm tăng sự hiểu biết của mình về đa dạng sinh học ở Vân Nam.