Anh hùng phi hành gia bắt đầu nhiệm vụ trong vũ trụ

2021-10-19 09:41:01 |NGUỒN TIN:

Vào lúc 24 giờ 23 phút ngày 16 tháng 10 năm 2021, theo giờ Bắc Kinh, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 đã được phóng thành công. Trác Chí Cương, Vương Á Bình, Diệp Quang Phú ba vị phi hành gia mặc bộ đồ vũ trụ màu trắng sữa lên đường. Lúc 9 giờ 58 phút, họ lần lượt tiến vào Trạm vũ trụ Trung Quốc và bắt đầu nhiệm vụ kéo dài 6 tháng nhằm xây dựng và hoàn thiện trạm vũ trụ trên quỹ đạo.

Ngày 27 tháng 9 năm 2008, Trác Chí Cương thực hiện bước đi đầu tiên của người Trung Quốc trong vũ trụ rộng rãi, điều này đã trở thành người Trung Quốc đầu tiên đi bộ trong vũ trụ.