Anh hùng phi hành gia bắt đầu nhiệm vụ trong vũ trụ

2021-10-19 09:41:01 |NGUỒN TIN:

Vương Á Bình, sẽ trở thành nữ phi hành gia đầu tiên vào trạm vũ trụ Trung Quốc.