Anh hùng phi hành gia bắt đầu nhiệm vụ trong vũ trụ

2021-10-19 09:41:01 |NGUỒN TIN:

Nguồn: Tân Hoa net
Phóng viên: Trương Cốt Cốt, Từ Nghị
Ảnh: Khổng Phương Châu
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga