Cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam tuần tra liên hợp lần thứ hai tại Vịnh Bắc Bộ vào năm 2021

2021-10-27 14:56:38 |NGUỒN TIN:

Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thiết thực về việc chấp hành pháp luật trên biển của song phương, cùng nhau duy trì trật tự hoạt động trên biển Vịnh Bắc Bộ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Gần đây, Cảnh sát biển Trung Quốc và Việt Nam đã khởi động chuyến tuần tra chung lần thứ hai ở Vịnh Bắc Bộ trong năm.