Vẻ đẹp sống động của các loài chim ở thành phố An Ninh tỉnh Vân Nam

2021-11-23 09:45:37 |NGUỒN TIN:

Nguồn: Tân Hoa net
Phóng viên: Tưởng Lâm Côn
Ảnh: Lâm Bằng
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga