Trung Quốc xây dựng kính viễn vọng khổng lồ Thiên Nhãn như thế nào?

2021-04-06 18:17:29 |NGUỒN TIN:fb

Video dài 100 giây dưới đây sẽ cho bạn thấy quá trình xây dựng Thiên Nhãn - Kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500 mét của Trung Quốc (FAST telescope) đã diễn ra như thế nào.