"Thế giới hoa hoa" đáng say

2021-09-07 08:50:39 |NGUỒN TIN:

Du học sinh người Lào, Vương Vĩ (KHAMPHILOM VANNAPHONE) đến thành phố Côn Minh đã một năm rưỡi. Cô ấy rất thích khí hậu, người dân và môi trường sống tại đây, đặc biệt là yêu chuộng hoa tươi.

Gần đây, Vương Vĩ đến chợ hoa Đẩu Nam ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, đây là chợ hoa lớn nhất châu Á, cũng là nơi người dân Côn Minh thích mua hoa nhất. Theo cô ấy được biết thì có một cách nói rằng cứ 10 nhành hoa tươi ở Trung Quốc thì có 7 nhành đến từ Côn Minh, nơi đây có lượng giao dịch, kim ngạch giao dịch, lượng tiền mặt, số lượng người và kim ngạch xuất khẩu trong hơn 20 năm liên tiếp đều được xếp hạng đầu tiên trong cả nước Trung Quốc.

Nguồn: Côn Minh net
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga