Video tuyên truyền COP15 Vân Nam công bố gây sốt

2021-10-11 11:31:41 |NGUỒN TIN:

Nếu bạn muốn tìm hiểu về Vân Nam và sự đa dạng sinh học của Vân Nam, thì phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Video tuyên truyền COP15 Vân Nam "Mật khẩu Vân Nam" giải mã Vân Nam cho bạn. Nhưng một bộ video cũng không thể nói hết về Vân Nam, bởi vùng đất này vừa phong phú vừa bí ẩn. Không ai biết còn có bao nhiêu loài chưa biết đang chờ được khám phá.

Nguồn: COP15 Vụ Tuyên truyền và Tin tức của Văn phòng trù bị tỉnh Vân Nam
Phiên dịch: Lý Linh, Trần Thị Thanh Nga