Côn Minh: Thành phố mùa xuân tươi đẹp

2021-10-14 10:06:14 |NGUỒN TIN:CRI

Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học đã mở màn tại Côn Minh, Trung Quốc. Côn Minh có phong cảnh tươi đẹp, bốn mùa như Xuân, được gọi là “thành phố mùa Xuân”. Bộ mặt thành phố Côn Minh với hệ sinh thái phong phú đa dạng, con người và thiên nhiên chung sống hài hòa rất ăn khớp với chủ đề hội nghị lần này, đó là: “Văn minh sinh thái: Xây dựng cộng đồng sự sống Trái đất”.