Nông dân ở Hàng Châu bận rộn thu hoạch trà Long Tỉnh

2021-03-26 10:56:06 |NGUỒN TIN:Facebook

Trà Long Tỉnh, còn được gọi là trà giếng rồng Tây Hồ, có màu xanh đặc trưng, hương thơm tinh tế, vị êm dịu và hình dáng đẹp. Nông dân ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang hiện đang bận rộn thu hoạch lá trà Long Tỉnh trước Tết Thanh minh để sản xuất trà Minh Tiền (nghĩa là "trước Thanh minh"). Trà trước Tết Thanh minh được làm từ những mầm trà đầu tiên vào mùa xuân và được coi là trà có chất lượng cao.