Phát hiện giếng cổ 2.000 năm tuổi tại Trung Quốc

2021-04-02 16:01:56 |NGUỒN TIN:Facebook

Ngày 30/3, các nhà khảo cổ học công bố đã phát hiện một giếng cổ 9 cạnh có cấu trúc bằng gỗ với lịch sử hơn 2.000 năm ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc.

Theo Viện khảo cổ học và di tích văn hóa tỉnh, giếng nằm cách 570 m từ di tích thành phố cổ ở thành phố Dương Tuyền ngày nay, lần đầu tiên được tìm thấy trong quá trình cải tạo khu ổ chuột vào tháng 11 năm 2019.

 

Các nhà khảo cổ cho biết giếng sâu 9 m và rộng 4,5 m ở miệng. Phân tích niên đại của đồ gỗ cho thấy giếng được xây dựng và sử dụng từ cuối thời Chiến quốc (475-221 trước Công nguyên) đến đầu thời Tây Hán (năm 202 trước Công nguyên- năm 25 sau Công nguyên).

Một số lượng lớn các phiến gỗ và mảnh vỡ cũng được tìm thấy trong giếng, dẫn đến suy đoán rằng vào thời điểm đó có lan can và một gian đình phía trên giếng.

Zheng Haiwei, Phó giám đốc trung tâm quản lý di sản thành phố Dương Tuyền, cho biết: "Cấu trúc chín cạnh khá đặc biệt và công nghệ xây dựng rất tinh tế. Khám phá của nó có ý nghĩa to lớn đối với công nghệ xây của giếng cổ và nghiên cứu các cấu trúc bằng gỗ thời kỳ đầu".