Xem hoa đào, hoa mơ nở rộ ở Bắc Kinh

2021-04-06 18:23:15 |NGUỒN TIN:fb

Mùa xuân đã đến!
Hoa đào và hoa mơ đang độ nở rộ đã tô điểm thêm màu sắc cho Vạn Lý Trường Thành đoạn Mộ Điền Dục thuộc quận Hoài Nhu ở Bắc Kinh, Trung Quốc