Tết Thanh minh, còn được gọi là Ngày tảo mộ

2021-04-06 18:34:56 |NGUỒN TIN:Facebook

Tết Thanh minh, còn được gọi là Ngày tảo mộ, là dịp quan trọng để người dân Trung Quốc tỏ lòng lòng tưởng nhớ những người đã khuất, thờ cúng tổ tiên. Nhiều người cũng dành kỳ nghỉ 3 ngày này để đi du lịch, giải trí.