Dấu chân khủng long mới được phát hiện tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

2021-04-15 15:00:34 |NGUỒN TIN:Facebook

Một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa phát hiện một lượng lớn dấu chân khủng long, mà khoa học gọi là “sàn nhảy của khủng long” ở huyện Thượng Hàng, tỉnh Phúc Kiến. Dấu chân khủng long lần đầu được phát hiện tại đây vào tháng 11/2020 với hơn 240 dấu chân khủng long hóa thạch được xác định và 364 dấu chân khủng long khác được tìm thấy vào đầu tháng 4 vừa qua.

Ảnh của Tân Hoa xã chụp ngày 6/4/2021 về dấu chân khủng long mới được phát hiện tại một điểm khai quật ở huyện Thượng Hàng, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc.