Giấy Tuyên - chất liệu lý tưởng trong thư pháp và hội họa Trung Quốc

2021-04-29 10:47:44 |NGUỒN TIN:Facebook

Huyện Kính, một huyện trực thuộc thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, là nơi phát minh ra giấy Tuyên, một chất liệu lý tưởng trong thư pháp và hội họa Trung Quốc.

Giấy Tuyên có bề mặt nhẵn mịn, có khả năng hút nước cao và hút mực đều, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa.

Để chế tạo ra giấy Tuyên phải trải qua nhiều công đoạn tinh vi, công phu. Chúng ta cùng xem cách tạo ra giấy Tuyên qua Album ảnh sau nhé!