Tiêu đề: Đan Hà rực rỡ như một bức tranh sơn dầu

2021-04-30 09:30:25 |NGUỒN TIN:

Đây là Đan Hà đầy màu sắc được chụp tại thành phố Trương Dịch, tỉnh Cam Túc trong thời gian gần đây. Địa mạo Đan Hà nằm tại huyện Lâm Trạch, thành phố Trương Dịch, từ Đông sang Tây dài khoảng 45km, từ Bắc xuống Nam rộng khoảng 10km, chiều cao trung bình tính từ mực nước biển là 1850, là điểm du lịch cấp 5A Quốc gia.