Nên thơ ruộng bậc thang ở Quý Châu

2021-05-26 15:44:24 |NGUỒN TIN:Facebook

Ảnh chụp từ trên không vào ngày 23/5/2021 cho thấ