Hùng vĩ cảnh tượng đàn gia súc di cư ở Tân Cương

2021-06-08 09:58:49 |NGUỒN TIN:Facebook

Ảnh chụp từ trên cao ngày 5/6 cho thấy cảnh những người chăn gia súc dân tộc Kazakh di chuyển đàn gia súc khổng lồ của họ đến đồng cỏ mùa hè thuộc huyện Phúc Hải, khu Altay, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.

Vào đầu tháng 6, khoảng 1.000 gia đình du mục thuộc nhóm dân tộc Kazak và 400.000 con gia súc của họ đã tham gia hoạt động di cư hàng năm đến đồng cỏ mùa hè.