Trung Quốc sẽ xây dựng và ban hành biện pháp đặc biệt nới lỏng tiếp

2021-01-22 10:50:13 |NGUỒN TIN:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/1, tại Bắc Kinh, Tổng Thư ký Ủy ban Cải cách và Phát triển nhà nước Trung Quốc Triệu Thần Hân cho biết, năm 2021 sẽ xây đựng thực thi phương án hành động hệ thống thị trường tiêu chuẩn cao, xây dựng và ban hành biện pháp đặc biệt nới lỏng tiếp cận thị trường cho Cảng thương mại tự do Hải Nam và Thâm Quyến - Khu kiểu mẫu đi đầu của Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ xoay quanh xây dựng bố cục phát triển mới, đẩy nhanh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trình độ cao, càng chú trọng tăng cường phát triển động lực bên trong bằng sâu sắc cải cách mở cửa.