Trung Quốc sẽ xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội hoàn thiện hơn nữa t

2021-01-22 10:54:45 |NGUỒN TIN:CRI

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 19/1, phóng viên từ Bộ Nguồn nhân lực và Bảo hiểm xã hội Trung Quốc được biết, Trung Quốc sẽ xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội hoàn thiện hơn nữa trong năm 2021.

Năm 2021, Bộ Nguồn nhân lực và Bảo hiểm xã hội Trung Quốc sẽ coi ổn định và tạo thêm việc làm là trọng điểm công tác, ổn định chủ thể thị trường và việc làm, ổn định diện cơ bản việc làm cho nhóm người trọng điểm như sinh viên tốt nghiệp, lao động nông dân, v.v., trụ vững việc làm cho nhóm người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo ổn định tổng thể của tình hình việc làm.

Số liệu cho thấy, năm 2020, các thành, thị Trung Quốc đã tạo thêm việc làm cho 11,86 triệu người, cao hơn mức trên 9 triệu người của mục tiêu dự báo, hoàn thành 131,8% mục tiêu trong năm 2020.

Tỷ lệ trung bình thất nghiệp của các thành, thị Trung Quốc năm 2020 là 5,6%, thấp hơn khoảng 6% của mục tiêu dự báo.