Năm 2020 đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc tăng 3,3%

2021-01-27 10:47:33 |NGUỒN TIN:CRI

Theo tin Đài chúng tôi: Theo thống kê của Bộ Thương mại và Cục Quản lý ngoại hối Nhà nước Trung Quốc, kim ngạch đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc đạt 132 tỷ 940 triệu đô-la Mỹ, tăng 3,3% so với năm trước. Trong đó, kim ngạch đầu tư trực tiếp ra nước ngoài phi tài chính đạt 110 tỷ 150 triệu đô-la Mỹ.

Người phát ngôn báo chí Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, trong một năm qua, Trung Quốc thúc đẩy ổn định đầu tư hợp tác với các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”, không có một dự án trọng điểm dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” nào bị dừng lại vì dịch Covid-19.

Số liệu dịch vụ thuê ngoài của Trung Quốc năm 2020 cũng công bố vào cùng ngày. Năm 2020, ngành dịch vụ thuê ngoài Trung Quốc phát triển nhanh chóng và lành mạnh, tầm ảnh hưởng quốc tế thương hiệu “Dịch vụ Trung Quốc” không ngừng nâng cao. Kim ngạch thực hiện dịch vụ thuê ngoài Trung Quốc tiếp nhận lần đầu tiên vượt 100 tỷ đô-la Mỹ, thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ tăng 3,8%.