Ngành công nghiệp 5G tạo ra giá trị sản xuất kinh tế trực tiếp khổng lồ

2021-04-21 10:24:59 |NGUỒN TIN:Facebook

Theo Sách trắng về phát triển 5G và tác động kinh tế - xã hội của nó do Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc phát hành, cho thấy ngành công nghiệp 5G đã tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp khổng lồ trong năm 2020.

Theo sách trắng, năm 2020, 5G trực tiếp đưa đến giá trị sản xuất kinh tế 810,9 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 125 tỷ USD).

Sách trắng cho biết, ngành công nghiệp này trực tiếp tạo ra 189,7 tỷ Nhân dân tệ giá trị kinh tế tăng thêm (EVA) và gián tiếp mang lại 2,1 nghìn tỷ Nhân dân tệ trong tổng giá trị sản xuất trong năm 2020. 5G cũng gián tiếp đưa đến khoảng 760,6 tỷ Nhân dân tệ EVA vào năm ngoái.

"Trong số hơn 800 tỷ Nhân dân tệ, một nửa được tạo ra từ các thiết bị đầu cuối điện thoại di động, trong khi đó khoảng 200 tỷ Nhân dân tệ là đầu tư cho việc xây dựng Internet", ông Dương Kiệt, Chủ tịch công ty viễn thông Trung Quốc China Mobile, cho biết tại một diễn đàn của Hội nghị thường niên Diễn đàn Châu Á Bác Ngao.

Ông Hồ Hậu Côn, Phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Hoa Vi, Trung Quốc, cho biết nhiều ngành công nghiệp đã tích cực thúc đẩy ứng dụng 5G, trong đó có ngành y tế và sản xuất.