Chủ tịch Tập Cận Bình: Đảng cộng sản Trung Quốc tuân thủ cam kết, không ai bị bỏ

2021-04-29 10:27:25 |NGUỒN TIN:Facebook

Ngày 27/4, trong chuyến thị sát thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, nhân dân Trung Quốc, Đảng cộng sản Trung Quốc và ban lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc đã tôn vinh và sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết.

Không có bất kỳ cá nhân hay dân tộc nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đói nghèo của đất nước, và điều này sẽ vẫn đúng khi Trung Quốc bắt tay vào hành trình mới phát triển Trung Quốc trở thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói.