Trung Quốc không bao giờ dùng viện trợ để can thiệp vào các nước khác

2021-04-29 11:19:04 |NGUỒN TIN:Facebook

Trung Quốc không bao giờ sử dụng viện trợ nước ngoài và hợp tác phát triển làm đòn bẩy để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định ngày 26/4.

Ông Vương Nghị đưa ra nhận xét như trên khi tham dự lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu về Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh.

“Trung Quốc không bao giờ đòi hỏi bất kỳ sự ràng buộc chính trị nào và không bao giờ thuyết giảng người khác,” nhà ngoại giao nói, khẳng định thêm rằng Trung Quốc luôn theo đuổi sự tôn trọng, tin cậy và cùng có lợi, và luôn tuân theo nguyên tắc tham vấn sâu rộng, cùng đóng góp và cùng chia sẻ lợi ích.

Ngoài việc theo đuổi sự bình đẳng và hợp tác cùng có lợi, Trung Quốc còn tôn trọng cam kết của mình về viện trợ nước ngoài và hợp tác phát triển. Trung Quốc cũng tập trung vào sự phát triển và đào tạo kỹ năng, đồng thời cam kết cởi mở, hòa nhập và học hỏi lẫn nhau.

Trong hỗ trợ nước ngoài và hợp tác phát triển, Trung Quốc luôn chú ý đến nhu cầu thực tế của các nước nhận viện trợ, làm việc để điều chỉnh viện trợ phù hợp với các kế hoạch phát triển của họ, tập trung vào cải thiện sinh kế của cộng đồng địa phương và xây dựng năng lực địa phương để phát triển độc lập, ông Vương Nghị nói.

Trung Quốc luôn sẵn sàng tăng cường trao đổi với các nước phát triển và các tổ chức quốc tế để tìm hiểu sự hợp tác của bên thứ ba, mà về nguyên tắc, phải do nước tiếp nhận khởi xướng, nhất trí và lãnh đạo.

Nhắc lại mục tiêu của Trung Quốc là hướng tới một cộng đồng vì tương lai chung cho nhân loại, nhà ngoại giao cho biết nước này sẽ liên kết sự phát triển của mình với sự phát triển của các nước đang phát triển khác, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác phát triển quốc tế và đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng toàn cầu.