Nỗi lo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình

2021-06-07 18:18:30 |NGUỒN TIN:CRI

Dáng người nhỏ bé, vác cặp sách to đùng, trên nét mặt non nớt đeo cặp kính cận dày cộp như muốn rơi xuống, ngay cả những trẻ em ở trường mầm non, đeo kính cận đã trở thành chuyện bình thường ... Những năm gần đây, tại Trung Quốc, trường hợp như vậy rất nhiều. Là nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình hàng ngày phải xử lý nhiều công việc, nhưng những chuyện nhỏ bên cạnh quần chúng nhân dân như “bị cận thị” cũng trở thành “việc lớn” trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng cho biết, nhiều trẻ em bị cận thị là nỗi lo trong lòng của mình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã giải quyết “nỗi lo” này như thế nào.

Ngày 6/6 hàng năm là Ngày bảo vệ mắt Trung Quốc. Theo một báo cáo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, tỷ lệ bị cận thị của thanh thiếu niên Trung Quốc đứng đầu thế giới. Vấn đề thanh thiếu niên bị cận thị đã trở thành vấn đề xã hội quan trọng của Trung Quốc.

Thanh thiếu niên bị cận thị ngày càng nhiều đã khiến Tổng Bí thư Tập Cận Bình lo âu. Năm 2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng về vấn đề thanh thiếu niên bị cận thị, nêu rõ “đây là vấn đề lớn liên quan tới tương lai của đất nước và dân tộc”, yêu cầu “toàn xã hội lập tức hành động, cùng bảo vệ tốt đôi mắt của các em”. Năm 2020, khi khảo sát tại tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Hà Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đề cập đến vấn đề thanh thiếu niên bị cận thị, cho biết, “hiện nay trẻ em phổ biến đeo kính cận, đây là nỗi lo của tôi”, và căn dặn các em tại hiện trường nhớ “bảo vệ tốt đôi mắt”.

Thanh thiếu niên khỏe thì nước sẽ mạnh. Bảo vệ tốt sức khỏe đôi mắt của thanh thiếu niên là việc lớn trong lòng Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Trong chỉ thị quan trọng về sức khỏe thị lực của thanh thiếu niên, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra yêu cầu rõ ràng đối với các ban ngành hữu quan – Cần kết hợp việc sâu sắc cải cách giáo dục, đưa ra phương án bảo vệ tổng hợp hữu hiệu, và thúc giục các nơi và các ban ngành thực hiện tốt.

Nhằm quán triệt thực hiện tốt tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, các ban ngành hữu quan như Bộ Giáo dục Trung Quốc đã nghiên cứu xây dựng phương án thực thi tổng hợp phòng chống thanh thiếu niên bị cận thị.

Đến năm 2023, phấn đấu thực hiện tỷ lệ thanh thiếu niên bị cận thị trong cả nước Trung Quốc giảm 0,5%/năm trên cơ sở năm 2018, những tỉnh có tỷ lệ bị cận thị nghiêm trọng giảm trên 1%”.

Đến năm 2030, thực hiện tỷ lệ thanh thiến niên bị cận thị trong cả nước giảm rõ rệt, sức khỏe thị lực của thanh thiếu niên tăng rõ rệt, tỷ lệ bị cận thị của trẻ em 6 tuổi dưới 3%, tỷ lệ bị cận thị của học sinh trung học phổ thông giảm dưới 70%”.

Phương án đồng thời xác định rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cơ quan y tế, v.v, quyết định xây dựng cơ chế đánh giá công tác phòng chống thanh thiếu niên bị cận thị toàn quốc, đảm bảo vững chắc cho việc toàn xã hội cùng hành động bảo vệ tốt thị lực của thanh thiếu niên.

Tổng Bí thư Tập Cận cho biết, “học sinh Trung Quốc bị cận thị có xu thế theo tỷ lệ cao và trẻ hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của các em, đây là một vấn đề lớn liên quan tới tương lai của đất nước và dân tộc, cần coi trọng cao, không thể bỏ mặc”.