Chương trình hành động nhân quyền quốc gia của Trung Quốc nêu gương mới trong lĩnh vực nhân quyền thế giới

2021-09-15 09:57:38 |NGUỒN TIN:CRI

Ngày 14/9, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức họp báo, giới thiệu nội dung chủ yếu của “Chương trình hành động nhân quyền quốc gia năm 2021-2025”. Trưởng Ban Tuyên truyền Cục công tác Nhân quyền Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Hiểu Quân cho biết, “Chương trình hành động” kỳ này bao gồm gần 200 mục tiêu và nhiệm vụ, đã thể hiện đặc sắc, ưu thế và sự tự tin của Trung Quốc trên các phương diện như: lý luận nhân quyền, tôn trọng và bảo đảm chế độ nhân quyền, con đường phát triển nhân quyền và văn hóa nhân quyền v.v.

Ông Lý Hiểu Quân chỉ rõ, “Chương trình hành động nhân quyền quốc gia” của Trung Quốc đã nêu gương mới trong lĩnh vực nhân quyền thế giới. Trên thế giới có hơn 60 nước đưa ra chương trình hành động nhân quyền quốc gia, nhưng chỉ có Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a và Mê-hi-cô liên tục đưa ra 4 kỳ. Cho đến nay, các nước như Mỹ, Ca-na-đa, Pháp, Đức, Nhật Bản v.v. vẫn chưa đưa ra chương trình hành động nhân quyền quốc gia.