Xây dựng cộng đồng cùng chung sự sống Trái đất – “Chủ trương Trung Quốc” đã chỉ rõ định hướng

2021-10-14 09:55:31 |NGUỒN TIN:CRI

Ngày 12/10, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu đề dẫn theo hình thức trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học. Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Bảo tồn đa dạng sinh học có lợi cho bảo vệ quê nhà Trái đất, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nhân loại”.

Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất, dẫn dắt bằng xây dựng văn minh sinh thái, điều phối quan hệ giữa con người và thiên nhiên; thúc đẩy bằng chuyển đổi sang mô hình xanh, góp sức cho sự phát triển bền vững toàn cầu; lấy phúc lợi của người dân làm trung tâm, thúc đẩy công bằng và chính nghĩa của xã hội; dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, bảo vệ hệ thống quản trị quốc tế công bằng, hợp lý.

4 chủ trương này là Trung Quốc kết hợp kinh nghiệm bản thân cung cấp trí tuệ cho quản trị môi trường toàn cầu, quy hoạch lộ trình cho thúc đẩy các nước cùng xây dựng cộng đồng cùng chung sự sống Trái đất.

Về vấn đề nan giải đặt ra cho thế giới, kinh tế và môi trường làm thế nào điều phối và cùng tiến lên, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh biến thế mạnh về sinh thái thành thế mạnh về phát triển, khiến non xanh nước biếc thu được thành quả kinh tế to lớn và đưa ra giải pháp. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phục hồi kinh tế toàn cầu trong bối cảnh đại dịch. Tạp chí “Tự nhiên” Anh từng đăng bài viết chỉ rõ, Trung Quốc có kinh nghiệm phong phú về cân bằng sự phát triển của kinh tế và kiểm soát sự tổn thương của chủng loại sinh vật và hệ sinh thái, góp phần quan trọng cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của thế giới.

Thư ký điều hành Ban Thư ký “Công ước Liên Hợp Quốc về Đa dạng sinh học” Elizabeth Mrema đánh giá, “Những công tác của Trung Quốc triển khai trong hàng chục năm qua đại diện cho chúng ta chuyển đổi mô hình phát triển”.