Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc công bố thành quả nghiên cứu mới nhất về mẫu đất Mặt Trăng do tàu Hằng Nga-5 mang về

2021-10-21 11:44:22 |NGUỒN TIN:CRI

Ngày 19/10, tạp chí khoa học hàng đầu thế giới “Tự nhiên” và “Bình luận khoa học Quốc gia” tổng cộng đã đăng 4 bài về thành quả nghiên cứu mới nhất của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc phối hợp nhiều cơ quan nghiên cứu về mẫu đất Mặt Trăng do tàu Hằng Nga-5 mang về.

Trong nghiên cứu mới nhất, nhân viên nghiên cứu khoa học đã phân tích mẫu đất Mặt Trăng do tàu Hằng Nga-5 mang về, chứng thực Mặt Trăng còn tồn tại hoạt động dung nham cho đến 2 tỷ năm trước, kéo dài khoảng 800 triệu năm so với thời gian ngừng hoạt động dung nham do các mẫu đất trước đó hạn định.

Giáo sư trường Đại học California Mỹ, nhà hoá học trái đất và vũ trụ về chất đồng vị nổi tiếng trên thế giới Doãn Khánh Trụ cho biết, tính đến hiện nay, hoàn toàn không có số liệu gì về rốt cuộc có hoạt động dung nham hoặc núi lửa phun hay không từ 3 tỷ năm đến 10 tỷ năm trước trong lịch sử Mặt Trăng, thành quả nghiên cứu mẫu đất của tàu Hằng Nga-5 do nhà khoa học Trung Quốc công bố đã bù lấp chỗ trống nói trên.