Trung Quốc kỷ niệm 50 năm khôi phục quyền đại diện hợp pháp tại Liên Hợp Quốc – Chủ tịch Tập Cận Bình: Tôn vinh giá trị chung của toàn nhân loại, đứng về bên đúng đắn của lịch sử

2021-10-26 09:54:30 |NGUỒN TIN:CRI

Hội nghị kỷ niệm 50 năm Trung Quốc khôi phục quyền đại diện hợp pháp tại Liên Hợp Quốc ngày 25/10 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu nêu rõ, đứng trên khởi điểm lịch sử mới, Trung Quốc sẽ kiên trì đi con đường phát triển hòa bình, luôn là nước xây dựng hòa bình thế giới; kiên trì đi con đường cải cách mở cửa, luôn là nước đóng góp cho sự phát triển của toàn cầu; kiên trì đi con đường chủ nghĩa đa phương, luôn là nước bảo vệ trật tự quốc tế.

Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thể theo quan điểm cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, tôn vinh giá trị chung của nhân loại, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, đứng về bên đúng đắn của lịch sử, đứng về bên tiến bộ của nhân loại, không ngừng phấn đấu nhằm thực hiện hòa bình và phát triển bền vững của thế giới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét trong bài phát biểu cho biết, trong 50 năm khôi phục quyền đại diện hợp pháp tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có sự đóng góp ngày càng quan trọng cho Liên Hợp Quốc, là đối tác đáng tin cậy của Liên Hợp Quốc và trụ cột vững chắc trong hợp tác quốc tế.

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị kỷ niệm 50 năm Trung Quốc khôi phục quyền đại diện hợp pháp tại Liên Hợp Quốc ngày 25/10 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu nêu rõ, đứng trên khởi điểm lịch sử mới, Trung Quốc sẽ kiên trì đi con đường phát triển hòa bình, luôn là nước xây dựng hòa bình thế giới; kiên trì đi con đường cải cách mở cửa, luôn là nước đóng góp cho sự phát triển của toàn cầu; kiên trì đi con đường chủ nghĩa đa phương, luôn là nước bảo vệ trật tự quốc tế.

Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thể theo quan điểm cùng bàn, cùng xây dựng và cùng hưởng, tôn vinh giá trị chung của nhân loại, thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, đứng về bên đúng đắn của lịch sử, đứng về bên tiến bộ của nhân loại, không ngừng phấn đấu nhằm thực hiện hòa bình và phát triển bền vững của thế giới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét trong bài phát biểu cho biết, trong 50 năm khôi phục quyền đại diện hợp pháp tại Liên Hợp Quốc, Trung Quốc có sự đóng góp ngày càng quan trọng cho Liên Hợp Quốc, là đối tác đáng tin cậy của Liên Hợp Quốc và trụ cột vững chắc trong hợp tác quốc tế.