Trung Quốc đã cung cấp hơn 1,5 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho 106 nước và 4 tổ chức quốc tế

2021-10-27 09:46:03 |NGUỒN TIN:CRI

Ngày 26/10, Tổng Giám đốc Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Trung Quốc La Chiếu Huy cho biết, năm ngoái Trung Quốc đã cung cấp hàng loạt vật tư phòng chống dịch bệnh như quần áo phòng hộ, khẩu trang, máy trợ thở, v.v, cho 150 nước và 13 tổ chức quốc tế, đầu năm 2021 đến nay, Trung Quốc đã cung cấp hơn 1,5 tỷ liều vắc-xin ngừa Covid-19 cho 106 nước và 4 tổ chức quốc tế, đứng đầu thế giới. Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng vào việc phòng chống dịch bệnh và hợp tác phòng chống dịch bệnh quốc tế, đây là vinh quang trong sự nghiệp viện trợ nước ngoài của Trung Quốc.