Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách trắng “Chính sách và hành động ứng phó biến đổi khí hậu của Trung Quốc”

2021-10-28 11:48:47 |NGUỒN TIN:CRI

Ngày 27/10, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách trắng “Chính sách và hành động ứng phó biến đổi khí hậu của Trung Quốc”.

Sách trắng cho biết, Trung Quốc tích cực thực thi chiến lược quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu. Không ngừng tăng thêm cường độ ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường mục tiêu đóng góp tự chủ, đẩy nhanh xây dựng hệ thống phát thải các-bon đạt đỉnh và trung hòa các-bon cũng như chính sách “1+N”.

Sách trắng nêu rõ, ứng phó biến đổi khí hậu là sự nghiệp chung của nhân loại, Trung Quốc sẽ thực hiện thiết thực các mục tiêu đóng góp tự chủ, tăng cường kiểm soát phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, nâng cao trình độ năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, nỗ lực và đóng góp nhiều hơn cho thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, để mái nhà chung Trái đất của nhân loại tốt đẹp hơn.