Bắc Kinh sẽ được xây dựng trở thành trung tâm khoa học chủ chốt và sáng tạo đổi mới trình độ cao của thế giới

2021-11-26 09:21:45 |NGUỒN TIN:CRI

“Quy hoạch xây dựng Trung tâm Sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ quốc tế của thành phó Bắc Kinh trong giai đoạn ‘Quy hoạch 5 năm’ lần thứ 14” công bố vào ngày 24/11. “Quy hoạch” xác định, đến năm 2025 sẽ hình thành cơ bản Trung tâm Sáng tạo đổi mới khoa học công nghệ quốc tế Bắc Kinh, Bắc Kinh sẽ được xây dựng thành trung tâm khoa học chủ chốt và sáng tạo đổi mới trình độ cao của thế giới.

Về cụ thể, đến năm 2025, xây dựng “Trung tâm khoa học” Bắc Kinh phải giành được tiến triển mới. Đến thời điểm đó, tỷ lệ kinh phí dành cho nghiên cứu phát triển cả xã hội sẽ duy trì ở mức khoảng chiếm 6% của GDP khu vực, nâng cao cả số lượng và chất lượng về xây dựng trường đại học hàng đầu thế giới. Bồi dưỡng một loạt doanh nghiệp dẫn đầu khoa học công nghệ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, số doanh nghiệp “Kì lân” duy trì vị trí hàng đầu thế giới. Số nhân viên nghiên cứu phát triển đạt khoảng 260 người trong mỗi 10 nghìn người lao động, tỷ lệ công dân có phẩm chất khoa học đạt khoảng 28%.