Về chúng tôi

Mạng Vân Kiều được thành lập vào năm 2012, trực thuộc Truyền thông Lan Thương-Mekong của Trung tâm Truyền thông Quốc tế sang Khu vực Nam Á và Đông Nam Á tỉnh Vân Nam, là một trang web tin tức chuyên nghiệp đa ngôn ngữ được hỗ trợ và chỉ đảo bởi Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện, được bảo trợ bởi Văn phòng Thông tin của Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam, được đảm nhận bởi tập đoàn Yunnan Daily Press.

Chúng tôi đã mở kênh với 7 thứ tiếng bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Lào, tiếng Campuchia và tiếng Việt. Đây là trang web duy nhất triển khai truyền thông quốc tế hướng về lưu vực sông Lan Thương-Mekong tại Trung Quốc, cung cấp các thông tin về thời sự, tin tức, kinh doanh, văn hóa, du lịch và các thông tin khác mới nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc và tỉnh Vân Nam.

Chúng tôi đã hình thành một hệ thống phát hành tin tức với đặc điểm đa ngôn ngữ, đa phương tiện, đa kênh và đa cấp độ, có thể cung cấp các sản phẩm thông tin và tin tức đa ngôn ngữ với hình thức văn bản, hình ảnh, video, tạp chí, báo chí cho nhiều người đọc khác nhau. Đồng thời trang web hợp tác với tập san “Sông Mekong” bằng tiếng Thái, “Champa” bằng tiếng Lào, “Cao Miên” bằng tiếng Campuchia và “Cát Tường” bằng tiếng Myanmar phát hành nguyệt san điện tử, sách âm thanh, v.v, còn có tài khoản WeChat chính thức “Lan Thương-Mekong Party”. Trên Facebook, Twitter và các truyền thông xã hội nước ngoài khác có tài khoản “Amazing Yunnan” (tiếng Anh), “Sông Mekong” (tiếng Thái), “Champa” (tiếng Lào), “Cao Miên” (tiếng Campuchia), “Cát Tường” (tiếng Myanmar) và các tài khoản khác.

Chúng tôi coi trọng giao lưu và hợp tác đối ngoại. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã liên tiếp tổ chức các cuộc phỏng vấn với chủ đề quy mô lớn như “Trung tâm bức xạ mới về con đường tơ lụa cổ ở phía Nam”, “Khởi đầu và thí điểm mở cửa dọc biên giới”, “Phóng viên nước ngoài tại Trung Quốc khám phá tỉnh Vân Nam” v.v, còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa như tiệc trà mừng năm mới của giới truyền thông Trung Quốc-Myanmar, Khóa đào tạo cán bộ thông tin và phóng viên truyền thông giành cho các nước Lan Thương-Mekong, Diễn đàn song thành Trung Quốc-Myanmar, “Mười tin tức hàng đầu về Trung Quốc tham gia Hợp tác Lan Thương-Mekong và tiểu vùng sông Mekong năm 2021” v.v.