Suối Nguyệt Nha tại Đôn Hoàng Cam Túc đẹp như tranh

2022-11-14 15:00:20
Nguồn:

Du khách đang đi chơi khu thắng cảnh Suối Trăng ở núi Minh Sa, thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc

Vào đầu mùa đông, khu thắng cảnh Suối Nguyệt Nha trên núi Minh Sa ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc đẹp như tranh vẽ, hấp dẫn nhiều du khách.

Suối Nguyệt Nha tại Đôn Hoàng Cam Túc đẹp như tranh