Phổ Nhĩ, Vân Nam bước vào mùa hái cà phê

2022-11-18 17:58:57
Nguồn:

Nông dân đang hái quả cà phê

Gần đây, các khu vực sản xuất cà phê ở thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, đã bước vào mùa thu hoạch. Những năm gần đây, thành phố Phổ Nhĩ đã trở thành khu vực trồng cà phê với diện tích lớn nhất và sản lượng nhiều nhất của Trung Quốc. Năm 2021, diện tích trồng cà phê tại Phổ Nhĩ đạt 44533 héc-ta, sản lượng đạt 46.000 tấn.

Phổ Nhĩ, Vân Nam bước vào mùa hái cà phê